Vårt Sortiment

Vi säljer en rad olika produkter. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig! 

Stenmjöl 0/4

Används till plattsättning, samt ytlager på gångar, fotbollsplaner, ridbanor mm. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. Ingår även i de flesta asfaltstyper.

Bergkross 0/16

Krossat blandat grus alt. berg som används som slitlager (överst) på grusvägar samt garageuppfarter. Packar sig och ger en hård yta. Benämns även väggrus.

Bergkross 0/32

Krossat blandat grus alt. berg som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar.

Bergkross 0/45

Krossat blandat bergmaterial som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar.

Bergkross 0/63

Krossat bergmaterial som används som förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägkroppar mm. Mycket bra bärighet.

Förstärkning krossat 0/150

Krossat bergmaterial som används till utfyllnad och förstärkning av vägkroppar byggd på sämre mark.

Makadam 4/8

Krossad småsten som används till dränering, samt som halkbekämpning till lågtrafikerade vägar. Används även i asfalt.

Makadam 8/16

Krossad småsten som används för inblandning i betong samt för dränering.

Makadam 8/22

Krossad småsten som används för inblandning i betong samt för dränering.

Makadam 16/32

Krossad sten som används till att gjuta på (under betongplatta). Används även i asfalt

Natursingel 8/12

Okrossad (rund) småsten som används till trädgårdsgångar garage uppfarter mm.

Mursand

Används till murningsarbeten samt i vissa fall till putsning. Lämpar sig även till sandlådor och lekplatser.

Gjutgrus

Används vid gjutning tillsammans med cement, vatten samt oftast makadam 8-16 eller 16-32

Matjord

Fin Matjord till din rabatt, tomt osv

Plattor och Dekorsten

Vi köper in plattor och dekorsten av Bockara Betongvaror. Se gärna sortimentet på deras hemsida: https://bockarabetongvaror.se