Kvalité och miljö

Maskiner och lastbilar – Alla våra fordon är moderna och miljöklassade och för oss är det viktigt att maskinerna alltid är välvårdade och körs av utbildad personal. Detta för att du som kund ska kunna känna dig trygg.

Bergtäkt – Allt grus är Certifierat enligt EU-lag. Vi är CE-deklarerade via Vattenfall Research and Development AB nr. 919. Nästa miljömål med verksamheten är att elektrifiera produktionen.

Verkstad och kontor – Vi är i dagsläget trångbodda i verkstads- och kontorslokaler. Målet är att bygga upp nya lokaler med fokus på miljö och kvalitét.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Vi har ett välutvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete som framför allt innebär säkerhet och trivsel för våra anställda och kunder. Som lägsta krav ska vi alltid uppfylla de lagar, förordningar och branschkrav som reglerar vår verksamhet.